Meie pilk tulevikku

MISSIOON

Juhan Kunderi Selts on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, kelle peamiseks missiooniks on Juhan Kunderi kui ärkamisaegse kooli-, looduse- ja kirjamehe ajaloolise pärandi säilitamine, selle edastamine järeltulevatele põlvedele.
Tulenevalt eelnevast on Juhan Kunderi Seltsi oluliseks missiooniks ka täiskasvanuhariduse edendamine.

VISIOON

Tagame seltsi tegevuse jätkusuutlikkuse läbi noorte kaasamise seltsi tegevustesse, kasvatades iga-aastaselt seltsi liikmete arvu.