Soome keel A1.1

Kursuse maht - 30 akadeemilist (45 min) tundi+ 17 iseseisva õppimise tundi. Kasutatakse õpikut Suomi Selväksi ja õpiku juurde kuuluvat töövihikut, samuti õpetaja koostatud materjale.

Aeg:

Õppekavarühm: keeleõpe.

Õppekeel: eesti keel.

Õpiväljundid: lõpetanu saab üldjoontes aru loetud tekstist, oskab käituda suulise või kirjaliku juhendi järgi, oskab esmastel teemadel vestelda, ennast ja oma vajadusi esindada. Oskab kirjutada esmavajalikke tekste, täita ankeeti, kirjutada lihtsat kirja. On võimeline iseseisvalt keelt edasi õppima.

Kursuse sisu.: arendatakse rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- ja lugemisoskusi. Teemad: soomekeelse teksti lugemine, hääldus. Soome ja eesti keele sarnasused ja erinevused. Viisakusväljendid. Inimene. Kodu, külas. Aeg. Käänamine ja pööramine, astmevaheldus. Minevik. Reisimine rongi, laeva, lennuki ja bussiga. Söömine, toidu tellimine restoranis. Mitmus. Poes. Arsti juures. Sport. Põhi- ja järgarvud. Soomelik huumor. Ajavormid. Ilm, aastaajad. Haridus. Soome geograafia ja ajalugu. Saun, suvila. Suusatamine. Soome kultuur, kirjandus, kunst, muusika, film. Harrastused. Töötingimused. CV koostamine.

Lõpetamise tingimused: vestlus või test. Kursuslane, kes on osalenud vähemalt 85% tundidest, saab rahvakooli tunnistuse, muul juhul - vajadusel tõendi.

Koolituse hind: 82,50 eurot, millest tagastatakse tuludeklaratsiooniga 20% ja mida võib tasuda ka ositi. Maksta võib nii ülekandega kui ka sularahas või asutuse arvega.

Kursuse juhendaja: Merike Kuhhi on omandanud soome keele õpetaja kutse Tartu Ülikoolist ja täiendanud end Tartu Keeltekoolis. Ta on Soome Keele Õpetajate Seltsi liige ning hulk aastaid juhendanud soome keele kursuslasi.