Projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020“ raames toimuvad 2019. aastal järgmised kursused:

23.septembril kell 16.15 alustab 40 tunnine kursus "Inglise keel A1" Rakveres,Pkk 29. Kohad on täis. 

 Üle 50-aastased puuduva või vähese inglise keele oskusega inimesed;
 Töötavad ja mittetöötavad inimesed, kes on madala haridustasemega (pole kutse- või kõrgharidust või on see aegunud);
 vähetasustatud ametikohtadel töötavad kõrghariduseta (või aegunud kõrgharidusega) inimesed.

Osaleja peab kuuluma vähemalt ühte sihtgruppi.

 

Tartu Rahvaülikooli koostööpartnerina projektis „Arvuti-, keele ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes“ korraldame 2019. aastal keelekursuseid.

16. ja 17. septembril kell 16.00 algavad kursused "Eesti keel vene keele baasil" Rakveres, Pikk 29. Grupid täis.

Oktoobrist alustab 30 tunnine kursus "Vene keel A1 tase" Rakveres, Pikk 29. Veel on vabu kohti.

Kursused on osalejatele tasuta.

Info tasuliste kursuste kohta

Kevadsemestril 2019 toimus projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019“ (nr 2014-2020.1.06.16-0047) raames koolitus - "Arvuti ja nutiseadmete kasutamine igapäeva- ja tööelus" Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

 

 

KÜSK pojekti toetusega osteti 2018. aasta jaanuaris Juhan Kunderi Seltsile uus sülearvuti.