Projektid

ESF poolt rahastatavad kursused programmis "Täiskasvanute võtmepädevuse arendamise projekt". 

Projekti raames toimusid inglise keele ja arvuti kursused.

Tartu Rahvaülikooli koostööpartnerina projektis „Arvuti-, keele ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes“.

Projekti raames toimusid eesti ja vene keele kursused.