Projektid

ESF poolt rahastatavad kursused programmis "Täiskasvanute võtmepädevuse arendamise projekt". 

Detsembris 2019 lõppes 40 tunnine kursus "Inglise keel A1" Rakveres, Pkk 29.

Tartu Rahvaülikooli koostööpartnerina projektis „Arvuti-, keele ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes“ korraldasime 2019. aastal keelekursuseid.

Septembrist novembrini 2019 läbisid kaks gruppi kursuse "Eesti keel vene keele baasil".

Detsembris  2019 lõppes 30 tunnine kursus "Vene keel A1 tase".