Partnerid

Meie koostööparneriteks on:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 • Eesti Vabaharidusliit
 • Eesti Kultuuriseltside Ühendus
 • TLÜ Rakvere Kolledž
 • Eesti Genealoogiaseltsi Virumaa osakond
 • Rakvere linnavalitsus
 • Kaitseliidu Viru Malev
 • Eesti Keele Kaitse Ühing
 • Sõmeru vallavalitsus
 • Maakonna koolid
 • Lääne-Virumaa Keskraamatukogu
 • Viru Instituut
 • Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakond