Õppetöö korraldus ja kvaliteedi tagamine

Juhan Kunderi Seltsi Rahvakooli koolitused toimuvad tavaliselt argipäeva õhtuti 2-3 akadeemilist tundi korraga algusega kell 17.30, 18 või 19. Mõned kursused on planeeritud ka puhkepäeva hommikutele 2-3 kuni 5 tundi korraga.

Koolituste üldeesmärk. Avardada täiskasvanud elanike elukestvas õppes osalemise võimalusi vabahariduslikus koolituskeskuses (rahvakoolis) pakutava kvaliteetse õppe kaudu. Juhan Kunderi Seltsi Rahvakooli majandustegevusteate nr. on 154313.

Koolitusele registreerimine. Koolitusel osalemiseks tuleb end registreerida kas telefonil 5667 7471 või kunderi dot rahvakool at mail dot ee, samuti saab seda teha rahvakoolis Pikk 29, Rakvere. Teatada on vaja oma nimi ja kontaktandmed. Koolituse esimesel päeval täidetakse ka avaldus-registreerimisleht, mida käsitletakse kui lepingut kooli ja kursuslase vahel ning millel olevad isikuandmed on salastatud ega kuulu avalikustamisele. Grupi täituvusel eelistatakse varem registreerunuid.

Tasumine. Õppemaksu on võimalik tasuda kas pangaülekandega Juhan Kunderi Seltsi arvele EE701010502001964002 SEB pangas või sularahas kviitungi vastusaamisel kursuse esimesel päeval, aga ka asutuse arvega. Kursuse eest saab maksta kokkuleppeliselt ka osamaksetena. Koolituse pooleli jätmisel õppemaksu ei tagastata.

Enne kursuse algust saadetakse koolitatavale enamasti e-posti vahendusel ka meeldetuletus kursuse algusest, teavitades ühtlasi koolitusel vajaminevatest vahendeist. Kui kursusele registreerunu ei saa mingil põhjusel õppimises osaleda, on vaja sellest kohe kooli teavitada.

Kursuse ära jäämine. Osalejate vähesuse tõttu on korraldajatel õigus kursus kas ära jätta või edasi lükata. See selgub tavaliselt mõni päev enne määratud algust ning koolitatavat teavitatakse sellest.

Alustamise tingimused. Kursus algab huvigrupi olemasolul. Grupi suurus sõltub kursuse iseloomust, mis võib olla 7 - 12-ni.

Lõpetamise tingimused. Koolitatav lõpetab kursuse ja saab rahvakooli tunnistuse, kui ta on võtnud aktiivselt osa vähemalt 85% tundidest. Muudel juhtudel saab kursuslane soovi korral tõendi.

ÕPPETÖÖ KVALITEEDU TAGAMINE

Koolituse kestel luuakse õppimist toetav ja motiveeriv keskkond.

Õppetegevuse kvaliteedi tagamise eesmärgil kogutakse õppijailt ja õpetajailt kas suuliselt või kirjalikult tagasisidet õppekava sisu ja ülesehituse, koolitajate pädevuse, koolitusmaterjalide ja õppekeskkonna kvaliteedi kohta. Tagasisidet analüüsitakse ja arvestatakse edaspidises õppetöös.

Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest ja sihtgruppide vajadustest, mis aitaksid saavutada paremaid tulemusi. Õppegrupi suurus on harilikult 7-12 inimest, mis võimaldab igaühel kursusel aktiivselt osaleda. Õpetajad on pädevad, oma ala asjatundjad ja kogemustega täiskasvanute koolitajad. Koolil on kas enamike kursuste kohta olemas õppematerjalid (õpikud, vastav kirjandus, paljundusmaterjal, töövahendid) või kasutatakse juhendaja koostatud õppematerjali, mis on siis arvestatud kursuse tasu sisse.

Rahvakool viib kursusi läbi ruumides, mis vastavad tervisekaitse nõuetele. Ruumid on valgusküllased ning varustatud sobivate laudade-toolide, valgete (magnet) ja pabertahvlitega, magnetofonide ja paljundusaparaatidega. Ruumides on internetiühendus. Koolitajal on võimalus kasutada dataprojektorit ja sülearvutit. Kursuslasel võib ka oma sülearvuti kaasas olla.