Omaloominguvõistlus 2020 on alanud

 

Juhan Kunderi Seltsi poolt väljakuulutatud õpilaste omaloominguvõistluse juhend 2020 ja tingimused

 

I ÜLDSÄTTED

  • Loovtöö võistlusel osalejateks on Virumaa õpilased.
  • Võistlust korraldatakse üks kord aastas.
  • Loovtöö teema ja märksõnad kuulutatakse välja igal aastal jaanuaris.
  • Loovtöö pealkirjastab igaüks ise vastavalt valitud teemale.


II LOOVTÖÖ VÕISTLUSE EESMÄRK

  • Innustada õpilasi väljendama oma mõtteid ja tundeid ilusas eesti keeles. 
  • Innustada õpilasi väljendama loovust läbi käelise tegevuse. 
  • Väärtustada võimalust sotsiaalseks suhtlemiseks.

III LOOVTÖÖ VÕISTLUSE TINGIMUSED

  • Võistluse tingimused määrab juhend, mis avalikustatakse koos teema väljakuulutamisega.

IV TUNNUSTAMINE 

  • Parimaid töid tutvustatakse autorite tunnustamisüritusel.