Inglise keel algajatele A1

SISU LOOMISEL

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Juhendaja annab õppijale tagasisidet õppeprotsessis omandatust. Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on kursusel osalenud vähemalt 75% õppe mahust ja omandanud õpiväljundid. Tõend väljastatakse õppijale, kes osales alla 75% õppe mahust ja /või õpiväljundeid ei omandanud.

Registreerimine: kunderi.rahvakool@mail.ee