Euroopa lilleseade

Koolituse maht: 100 tundi. Kasutatakse juhendaja koostatud õppematerjale (Eestis välja antud aiandusraamatute, aga samuti juhendaja poolt Kehtna aianduskoolis õpitu põhjal).

Aeg: 

Õppekavarühm: aiandus.

Õppekeel: eesti keel.

Kursusel õpitakse tundma erinevate kimpude ja seadete stiile ning nende tegemist. Harjutatakse taimmaterjali ettevalmistust, sobivust, värvide harmooniat, lisandite kasutamist, valmistamise õigeid töövõtteid, töövahendite õiget ja eesmärgipärast kasutamist. Kimbud, seaded, tähtpäevaseaded, vormitööd jne.jne. on teemad, mis läbitakse 100 akadeemilise tunni jooksul. Kohtume kümnel korral, üks kord kuus pühapäeviti. Kursus lõpeb lõputööga, milleks on taimvaip.
Kord kuus pühapäeval valmistatakse kaks tööd, mille tarbeks tehnilised vahendid ja lisandmaterjal on arvestatud kursuse tasu sisse, taimmaterjal tuleb endal kaasa võtta.

Õpiväljundid: lõpetanul on ülevaade Euroopa seadetest ja peamistest kimbustiilidesi. Ta tunneb lilleseadealast tehnikat ja spetsiifilisi töövahendeid, tunneb lilleseadesse sobivaid taimi ja nende iseloomu, oskab märgata värvide ja kompositsiooni kooskõla. Samuti suudab ta rakendada oma fantaasiat nüüdisaegsete tähtpäevaliste ruumikaunistuste ja kinkeseadete valmistamisel.

Õppematerjal: paljundusmaterjal igale kursuslasele, slaidiprogramm erinevatest kimpudest ja seadetest.

Õppetöö alustamise tingimus: huvigrupi olemasolu.

Koolituse koht: rahvakooli õppeklass

Lõpetamise tingimus: osalemine kõigis tundides (mõnest tunnist puudujaile korraldatakse järeltunnid) ja lõputöö vormistamine ning esinemine sellega avalikul näitusel. Lõpetaile väljastatakse rahvakooli tunnistus.

Kursuse sisu: Sissejuhatus lilleseadesse, materjalide ja töövahendite tutvustus. Spiraalkimp kui kõikide edaspidi õpitavate kimbustiilide alus. Sügisseade puuvilja sisse. Vormitööd. Külluse sarv. Paralleelkimp. Formaallineaarne kimp ja seade. Jõuluseade küünlaga. Vanik. Leinafloristika. Seaded sõbrapäevaks. Lihavõtteseade. Pulmafloristika. Forsettlaua seade. Juukse või kübarakaunistus. Lõputöö (taimvaip) - avalik valmistamine ja esinemine näitusel.

Kursuse lõpetanud võivad leida tööd kaupluste lillelettides ning juhendada lilleseade ringi.

Koolituse hind: 20 eurot (sisaldab osaliselt taimmaterjali ja töövahendeid) kuus, makstakse igakuuliselt. Tasuda võib nii ülekandega kui ka sularahas ja asutuse arvega. Tasudes kõikide kordade eest korraga, on soodustus -10%.

Registreerimine: kunderi.rahvakool@mail.ee 

Juhendaja: Maia Simkin on suurte kogemustega, õpetanud paarkümmend aastat Kunderi seltsi rahvakoolis lilleseadet nii algajaile kui ka edasijõudnuile. 2016. a. pälvis ta täiskasvanud õppija nädalal selle eest elutöö preemia. Hariduselt kunsti- ja tööõpetuse õpetaja on ta Räpina Aianduskoolis õppinud maastikukujundust ja keskkonnakaitset, samuti floristikat Kameelia lillekoolis. Ta on osalenud Ida-Virumaal lilleseadjate võistlustel ja neid võitnud.