Ajalugu

MTÜ Juhan Kunderi Selts loodi 1992. aastal eesti kirjaniku ja kooliõpetaja Juhan Kunderi (1852-1888) ideede jätkamiseks.

Juhan Kunder tegi oma elutöö Rakveres. Tema elu- ja töökohaks oli Pikk 29, kus hetkel tegutseb Juhan Kunderi Selts ja Rahvakool. Siin koostas ta oma loodusloo õpikud, milles rikastas eestikeelset loodusteaduslikku terminoloogiat. Siin kirjutas ta menuka kogu rahvajututöötlusi "Eesti muinasjutud" (1885).

Õpetajatöö kõrvalt elementaarkoolis ja hiljem kreiskoolis jõudis Juhan Kunder kümne aastaga teha palju: kirjutada näidendeid, lasteraamatuid ja publitsistikat; seista emakeelse kooli eest ja osaleda seltside tegevuses; juhtida laenuraamatukogu organiseerimist, toimetada ajakirja "Meelejahutaja" ning tegutseda muusikapõllul ja näitejuhina. 

1876. aastal Rakvere hariduspõllule tulnud tarmuka kirjamehe, koolmeistri ja ühiskonnategelase, folkloristi ja linnavolikogu liikme mõtete taaselustamiseks loodigi Juhan Kunderi Selts. Seltsi algatamise eestvedaja oli nüüdseks manalateele lahkunud Erna Vilu, kes seltsi tegevust 12 aastat juhatas.

Juhan Kunderi Seltsi juhatajad:

Erna Vilu 1992 - 2005

Helle Ütt 2005 - 2008

Maia Simkin 2008 - 2015; alates 2017

Aive Ott 2015 - 2017

Läbi aastate on Juhan Kunderi Selts pidanud tähtsaks tööd noortega, korraldades õpilaste kirjandusliku omaloomingu ja joonistusvõistlusi. Neil löövad kaasa õpilased üle kogu Virumaa. Virumaa laste muinasjuttude, muistendite, luuletuste, perelugude põhjal on aastatel 1998-2005 trükivalgust näinud 5 lasteraamatut.

Seltside aastal (2005) panid omaloominguvõistluse võitjad Pandiveres kasvama oma metsa.

Kunderi selts on väga tähtsaks pidanud täiskasvanute vabahariduslikku koolitust. 1999. aastal loodi rahvakool.

Rahvakooli juhatajad:

Piret Laidroo 199 - 2002

Helgi Pajo 2002 - 2017

Janne Pärlin 2017 - 2018

Alates 2018 juhib rahvakooli seltsi juhatus. 

Juhan Kunderi Seltsi juhatus:

Maia Simkin

Janne Pärlin (EVHL volikogu liige aastast 2020)

Kaja Altermann

Juhan Kunderi 155. sünniaastapäeva ja seltsi 15. aastapäeva tähistati 2007. aastal Kunderi päevaga "Eesti mehe vaimujõu valguses". Juubeliks koostas Helgi Pajo trükise "Ärkamisaegse koolimehe künnivagudel".

Aastal 2012 tähistati Juhan Kunderi 160. sünniaastapäeva Kunderi aastaga. Samal aastal hakati välja andma Vaimsuse Auhinda.

Juhan Kunderi Selts kuulub asutajaliikmena Eesti Kultuuriseltside Ühendusse ja Eesti Vabaharidusliitu ning teeb koostööd teiste Eesti seltside ja mitme Virumaa õppeasutusega.

Aastast 2013 on seltsil oma lipp.