UUTE KURSUSTE ALGUSAJAD ON HETKEL LAHTISED. 

Projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020“ raames toimuvad 2020. aastal järgmised kursused:

24 tunnine arvutikursus. Registreerimine kursusele on avatud.

  • Tööealised majanduslikult mitteaktiivsed inimesed, kel puudub oskus kasutada igapäevaselt arvutit ja nutiseadmeid;
  • madala haridustasemega inimesed, kes soovivad õppida kasutama arvutit ja nutiseadmeid vähemalt algtasemel;
  • vähetasustatud ametikohtadel töötavad inimesed sh kõrgharidusega inimesed;
  • aegunud kvalifikatsiooniga inimesed, kellel on formaalharidussüsteemis omandatud hariduse lõpetamisest möödas 10 või rohkem aastat.

Osaleja peab kuuluma vähemalt ühte sihtgruppi.

 

Tartu Rahvaülikooli koostööpartnerina projektis „Arvuti-, keele ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes“ korraldame 2020. aastal keelekursuseid.

17. veebruaril alustas kursus "Eesti keel A2", mille sihtgruppideks on: 

• riigikeeleoskuseta elanikud
• töötud mitte-eestlased
• 55–64-aastased majanduslikult mitteaktiivsed mitte-eestlased
• tööturul aktiivsed või tööturule naasta soovivad pensioniealised mitte-eestlased

"Vene keel A2", mille sihtgruppideks on:

• kõik põhi- või keskhariduseta täiskasvanud
• kõik erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud
• vähe tasustatud ametikohtadel töötavad inimesed
• kõrgharidusega teenindus- ja oskustöötajad ning lihttöölised
• 35–54-aastased madala haridustasemega hõivatud
• madala haridustasemega väikelastevanemad
• noored madala haridustasemega majanduslikult mitteaktiivsed
• 20–34-aastased üldkeskharidusega majanduslikult mitteaktiivsed
• 55–64-aastased majanduslikult mitteaktiivsed täiskasvanud
• tööturul aktiivsed või tööturule naasta soovivad pensioniealised inimesed

 Osaleja peab kuuluma vähemalt ühte sihtgruppi.

 2020 sügisesse on planeeritud üks eesti keele kursus.

Kursused on osalejatele tasuta.

Info tasuliste kursuste kohta

 

 

 

KÜSK pojekti toetusega osteti 2018. aasta jaanuaris Juhan Kunderi Seltsile uus sülearvuti.