Juhan Kunderi Seltsi tegevusvaldkonnad                                                                                 

Rahvakultuur 
J. Kunderi ideede jätkamine koolituse ning kirjandusliku ja kunstialase omaloomingu kaudu

Täiskasvanute vabahariduskoolitus 
Rahvakool

 

 

16. jaanuaril 2018 algas aadressil Rakvere, Pikk 29 ESF Projekti "Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019" rahastatav inglise keele kursus algajatele.

 

 

KÜSK pojekti toetusega osteti 2018. aasta jaanuaris Juhan Kunderi Seltsile uus sülearvuti.