Tartu Rahvaülikooli koostööpartnerina projektis „Arvuti-, keele ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes“ korraldame 2020. aasta sügisel keelekursuseid.

Eesti keel A2 (30 ak tundi) alustas 21. septembril kell 16.00 Rakveres, Pikk 29. Õppekava

Vene keel A2 (30 ak tundi) alustab 15. oktoobril kell 16.15 Rakveres, Pikk 29. Veel on kursusele paar vaba kohta. Õppekava

  • kõik põhi- või keskhariduseta täiskasvanud;
  • kõik erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud;
  • vähe tasustatud ametikohtadel töötavad inimesed;
  • kõrgharidusega teenindus- ja oskustöötajad ning lihttöölised;
  • 35–54-aastased madala haridustasemega hõivatud;
  • madala haridustasemega väikelastevanemad;
  • noored madala haridustasemega majanduslikult mitteaktiivsed;
  • 20–34-aastased üldkeskharidusega majanduslikult mitteaktiivsed;
  • 55–64-aastased majanduslikult mitteaktiivsed täiskasvanud;
  • tööturul aktiivsed või tööturule naasta soovivad pensioniealised inimesed.

Osaleja peab kuuluma vähemalt ühte sihtgruppi.

 

Sügisel 2020 toimuvad kursused projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020“ raames.

Sõbraks arvuti ja nutiseadmetega kiirelt muutuvas digimaailmas (24 ak tundi) alustab 2. oktoobril kell 10.00 Lääne-Virumaa Keskraamatukogu arvutiklassis Rakveres, Lai 7. Õppekava

Inglise keel algajatele (40 ak tundi) alustas 15. septembril kell 16.00 Rakveres, Pikk 29. Õppekava

Info tasuliste kursuste kohta