Projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020“ raames toimuvad 2020. aastal järgmised kursused:

17. aprillil 2020 alustab 24 tunnine arvutikursus.Rgistreerimine kursusele on avatud.

· Tööealised majanduslikult mitteaktiivsed inimesed, kel puudub oskus kasutada igapäevaselt arvutit ja nutiseadmeid;

· madala haridustasemega inimesed, kes soovivad õppida kasutama arvutit ja nutiseadmeid vähemalt algtasemel;

· vähetasustatud ametikohtadel töötavad inimesed sh kõrgharidusega inimesed;

· aegunud kvalifikatsiooniga inimesed, kellel on formaalharidussüsteemis omandatud hariduse lõpetamisest möödas 10 või rohkem aastat.

Osaleja peab kuuluma vähemalt ühte sihtgruppi.

 

Tartu Rahvaülikooli koostööpartnerina projektis „Arvuti-, keele ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes“ korraldame 2020. aastal keelekursuseid.

Kevadeks 2020 on planeeritud kursused "Eesti keel vene keele baasil" ja "Vene keel A1 tase". 2020 sügisesse on planeeritud üks eesti keele kursus.

Kursused on osalejatele tasuta.

Info tasuliste kursuste kohta

 

 

 

KÜSK pojekti toetusega osteti 2018. aasta jaanuaris Juhan Kunderi Seltsile uus sülearvuti.